IMG-0620.jpg

Det er gode fiskemuligheter bare noen minutter ut, og fangsten er ofte god. Båtene vi leier ut er fra 15 til 21 fot, og har driftssikre motorer.

Fiskeslag og tider:
Torsk: Skrei i mars og april. Det fiskes også stor torsk resten av året.
Makrell: Slutten av juli til midten av september.
Storsei: Juli - september.
Hyse, sei, lyr, flyndre, steinbit - hele året.

Jakt: Det er store muligheter for sjøfugljakt og gåsejakt.


Fiske1--1-.jpg
Fiske4--1-.jpg
Fiske5--1-.jpg
Krabbefiske2--1-.jpg